Privacy Statement

Studio Lef Interierontwerp (of voormalig Lef Interieuradvies) respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de verstrekte gegevens alleen om aan de diensten, waar u om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

 

Contactgegevens
Studio Lef Interieurontwerp
Sleedoornstraat 13
6026 BL Maarheeze
Tel 06 44022666

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die wij opslaan worden uiters zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De reden dat wij uw gegevens opslaan is omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze website of omdat u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam 
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt mondeling, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Uw IP-adres

 

Gevoelige persoonsgegevens
Het is niet onze intentie om, zonder toestemming van ouders of voogd, gegevens op te slaan van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens worden verzameld.

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van onze administratie.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren en/of onze producten te kunnen leveren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
 • Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen.
 • Om onze website te verbeteren en onze diensten en producten beter aan te kunnen laten sluiten op uw voorkeuren, analyseren wij uw gedrag op onze website. Dit gebeurt volledig anoniem.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Bewaren gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben opgeslagen. Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan de wet ons voorschrijft en voor ons strikt noodzakelijk is.

 

Niet aan derden
De persoonsgegevens die wij van u opslaan worden nooit aan derden verkocht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

 

Google Analytics
Google Analytics verzamelt informatie waardoor wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we uiteindelijk om onze website te verbeteren.

 

Inzien gegevens
Te allen tijde heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, maar ook de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te wijzigen of het wissen van uw persoonsgegevens. U kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens in te zien of ze te wijzigen. Een schriftelijk verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@studio-lef.com
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op het beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, het recht op het overdragen of overdraagbaar maken van uw gegevens. Hiervoor kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@studio-lef.com.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, mocht u het niet eens zijn met de manier waarop Studio Lef met de gegevens omgaat.

 

Misbruik
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@studio-lef.com.

 

Studio Lef Interieurontwerp